"  เราจะบรรลุความสำเร็จร่วมกัน  "  หาดใหญ่

Apuse  Standard  System ( ASS)  รุ่นที่  67

มองบาหลีผ่านเลนส์...วันที่  ๒๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘

Page 9 of 15