ตอนที่2...สาส์นรักจากใจ..ด้วยความห่วงใย จาก "ฝ่ายบัญชี - EPOUSEE"