วันที่  10  มีนาคม  2562  นั่งกระเช้า สู่  ยอดเขาเทียนเหมินซาน

วันที่  11  มีนาคม  2562  เที่ยวชมอุทยาน หวู่หลิงหยวน  ชมอุทยาน  จางเจียเจี้ย  หมู่เขาหินประหลาดนับพันในฉากภาพยนตร์  อวตาร

สัมมนาท่องเที่ยวต่างประเทศ  โตเกียว  วันที่  ๒๘  มกราคม  ๒๕๖๑

สัมมนาท่องเที่ยวต่างประเทศ  โตเกียว  วันที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๖๑

สัมมนาท่องเที่ยวต่างประเทศ  โตเกียว  วันที่  ๓๐  มกราคม  ๒๕๖๑

สัมมนาท่องเที่ยวต่างประเทศ  โตเกียว  วันที่  ๓๑  มกราคม  ๒๕๖๑

หน้าที่ 1 จาก 6