บรรยากาศอบอวลด้วยมวลสีชมพู 

ภาพบรรยากาศภายในงานราตรีสีชมพู  ปี 4  ของบริษัท เอปูเซ่ (ประเทศไทย) จำกัด  สมาชิกเข้าร่วมกว่า1,000  คน

ราตรีสีชมพู ปี 4 (BOARD) ท่านประธานบริษัทฯ และ บอร์ดผู้บริหาร

ราตรีสีชมพู  ปี  4(CONTEST) การประกวดการแต่งกาย ในงานราตรีสีชมพู  ครั้งที่ 4

ราตรีสีชมพู ปี 4 (REWARD) ของรางวัลมากมายให้มวลสมาชิก

ราตรีสีชมพู ปี 4  บรรดาผู้บริหารระดับสูงเข้ารับมอบเสื้อเกียรติยศ ท่ามกลางการแสดงความยินดีของสมาชิกเอปูเซ่...