ภาพกิจกรรมและสีสันการท่องเที่ยวเวียดนามกับเอปูเซ่

ท่องเที่ยวประเทศเวียดนามวันที่ 20  กุมภาพันธ์  2555  วัดแห่งวรรณกรรม  วัดเฉินก๊วก  ช้อบปิ้งถนน  36  สาย   รับประทานอาหารบุพเฟ่ห์  150  อย่าง แล้วเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ท่องเที่ยวประเทศเวียดนามวันที่ 19  กุมภาพันธ์  2555  ล่องเรือชมอ่าวฮาลอง ชมความงามตามธรรมชาติ  ที่สรรค์สร้างด้วยความงดงามดังภาพวาด    ถ้ำนางฟ้า และ  ปาร์ตี้อ๋าวหญ่ายสุดมันส์

ท่องเที่ยวประเทศเวียดนาม  วันที่ 18  กุมภาพันธ์  2555  สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์     ฮาลองบก

ท่องเที่ยวประเทศเวียดนาม  วันที่  17  กุมภาพันธ์  2555    สนามบินสุวรรณภูมิ   กรุงฮานอย    โรงแรม  Crowne Plaza  Hotel(ระดับ  5  ดาว)      โชว์หุ่นกระบอกน้ำ