อสม.กันทรารมย์ เข้าเยี่ยม คุณตาบุญลือ Featured

อสม.กันทรารมย์  จ.ศรีสะเกษ  เข้าเยี่ยมคุณตาบุญลือ ผู้ซึ่งป่วยติดเตียงมานาน และไว้วางใจใช้ผลิตภัณฑ์เอปูเซ่ ..อาการดีขึ้นตามลำดับ(ในภาพ)  ทั้งนี้ใช้ควบคู่ไปกับการรักษาของโรงพยาบาล