สินค้าดี  ปลายทาง  คือ  ผู้บริโภค

เอปูเซ่...ส่งต่อผลิตภัณฑ์ดีๆไม่มีวันหยุด

ธุรกิจเครือข่าย  ตัวเราเท่านั้นที่จะกำหนด  รายได้  รางวัล  ท่องเที่ยว...

ทุกคนเกิดมามีเวลาเท่าเทียมกัน...ความขยันเท่านั้นทำให้เราแตกต่าง

เอปูเซ่  ธุรกิจที่ใครถนัดแบบไหนก็สามารถสำเร็จได้ในแบบนั้น...ชีวิตคุณ  คุณลิขิตเอง!!!

เอปูเซ่...มีผู้นำรุ่นใหม่เข้ามาในธุรกิจตลอดเวลา  เพราะ สินด้าดี  แผนธุรกิจทำง่าย  ได้แน่นอน

ไม่ว่าพื้นที่ไหนๆต่างเลือกใช้ผลิตภัณฑ์...เอปูเซ่

ใครไม่ทำ...เราทำ...ใครไม่ขาย...เราขาย...ใครไม่ขยาย...เราขยาย

เป้าหมายอยู่ข้างหน้า...ลุยลูกเดียว

ทปษ สายัณห์  และ  SMILE  TEAM  ยึดมั่นรูปแบบเดียวกัน ทั้งผู้นำและสมาชิกในทีม  การดูแลผู้ใช้ผลิตภัณฑ์  ต้อง  เข้าใจ  เข้าถึง  และรู้จริง การทำงานจึงสำเร็จ

ความพยายามอยู่ที่ไหน  ความสำเร็จอยู่ที่นั่น...เอปูเซ่ก็เช่นเดียวกัน  สินค้าดี  แผนดี  อยู่ที่ลงมือทำเมื่อไหร่  สำเร็จแน่นอน

หน้าที่ 4 จาก 22