ทุกสิ่งสำเร็จได้ด้วยสามัคคี

กลับจากสัมมนาในประเทศ...ไฟแรงจริงนะ

สำคัญ!!!  ลูกค้าเก่าเราต้องติดตามการใช้สินค้าอย่างต่อเนื่องอย่าได้ขาด เป็นลูกค้าที่เราต้องรักษาไว้ด้วยการบริการ...

ผู้บริโภคหน้าใหม่เราต้องหาเพิ่ม...ส่วนลูกค้าเดิมเราต้องรักษาไว้

ตราบใดที่ยังไม่ลงมือทำ...อย่าคิดว่าคุณทำไม่ได้

การทำธุรกิจเครือข่าย  มีหลายวิธี...แต่เป้าหมายจะเหมือนกัน

สินค้าดี  ปลายทาง  คือ  ผู้บริโภค

เอปูเซ่...ส่งต่อผลิตภัณฑ์ดีๆไม่มีวันหยุด

ธุรกิจเครือข่าย  ตัวเราเท่านั้นที่จะกำหนด  รายได้  รางวัล  ท่องเที่ยว...

หน้าที่ 6 จาก 25