เพชรน้ำหนึ่ง..นำทีมโดย ทปษ ธนันญ์ชาติ  ส่งเสริมทีมงานขยายสินค้า..พบหาสมาชิก

PD  บุญลือ  หนึ่งใน  Success  Full  Team  มุ่งมั่น  ศรัทธา  ในเอปูเซ่เต็ม100  ขยายงานเต็มกำลัง

ภูเก็ตทีม..ยังคงเหนียวแน่นทั้งทีมงานและผลงาน...เอปูเซ่เป็นคำตอบสุดท้าย

SPD  สายัณห์  ช่างกัณฑา  ผู้นำ  SMILE  TEAM  ลงพื้นที่ภูธร อย่างสม่ำเสมอ  ทำเป็นแบบอย่าง เพื่อผู้ต้องการความสำเร็จทำตาม...

อสม.กันทรารมย์  จ.ศรีสะเกษ  เข้าเยี่ยมคุณตาบุญลือ ผู้ซึ่งป่วยติดเตียงมานาน และไว้วางใจใช้ผลิตภัณฑ์เอปูเซ่ ..อาการดีขึ้นตามลำดับ(ในภาพ)  ทั้งนี้ใช้ควบคู่ไปกับการรักษาของโรงพยาบาล

SMILE  TEAM บ่มเพาะเมล็ดพันธ์เอปูเซ่อย่างเต็มที่..หลังจากนี้  ใครยิ้มให้เราคนนั้นโชคดี...แน่นอน

SMILE  TEAM...ก้าวย่างพร้อมรอยยิ้ม..ก้าวหน้า...ยั่งยืน

หลากหลายชีวิต...ต่างพื้นที่  ตอบรับผลิตภัณฑ์ เอปูเซ่(ตามภาพ)เห็นแล้ว แทนคำพูดหลายล้านคำ

ทปษ.ธนันญ์ชาติ  พร้อมทีมงาน เพชรน้ำหนึ่ง  เข้าเยี่ยมผู้ป่วย พร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์ เอปูเซ่   ญาติๆและผู้ป่วย ไว้วางใจผลิตภัณฑ์ วางแผนดูแลสุขภาพก้าวไปสู่การมาสุขภาพที่ดีต่อไปแน่นอน

สินค้าถ้าดีจริง..ต้องถึงมือผู้บริโภคลำดับสุดท้าย   เอปูเซ่  ตอบโจทก์

PD  สิทธิภาค  พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่ นำสินค้า ส่งต่อให้ผู้บริโภค  ความสำเร็จย่อมอยู่ไม่ไกล...

หน้าที่ 6 จาก 22