เจาะลึกแผนธุรกิจ โดย PD ธนพิสษฐ์  พรอัครเศรษฐ์  ณ สำนักงานสาขาหาดใหญ่  เมื่อ วันที่  25  มีนาคม  2555

ประชุมเปิดโอกาสทางธุรกิจ  ณ  สำนักงานสาขาภูเก็ต  เมื่อ  วันที่  25  มีนาคม  2555

สัมมนา  SPD  ภาคใต้  (บาหลี  9-12  มี.ค.55)  นำโดย GPD  กรวีร์  น้อยลัทธี  -  อัยการทรงธรรม  จิตตอารี

Apuse  Leadership  System (ALS)  รุ่นที่ 8  วันที่สอง  ทดสอบ สิ่งที่ได้เรียนรู้     กวดขัน  สู่ภาคสนามจริง...

Apuse  Leadership  System  (ALS) รุ่นที่  8  วันแรก  เรียนรู้  อัดแน่นด้วยเนื้อหาเน้นๆกับการทำงานในภาคสนาม..

House Meeting โดย PD  ธนพิสิษฐ์  พรอัครเศรษฐ์ ณ บ้าน PDคมสันต์ กะจิ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี สมัครสมานสามัคคี  แถมมีรายได้ ไปกับเอปูเซ่

เปิดโอกาสทางธุรกิจ  ณ  จังหวัดอุบลราชธานี  เมื่อวันที่  11  มีนาคม  2555

AOP  เปิดโอกาสทางธุรกิจ  โดยท่านประธานมนตรี  ฉิมมณีภัทธ  ณ  ห้องสลิม  สำนักงานใหญ่  ตามคำเรียกร้องของสมาชิก...

AOP ณ ศูนย์ผู้แทนจำหน่าย จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2555 เผยเคล็ดลับผลิตภัณฑ์ 9 ขั้นตอนโดยทีมนวนครและสระบุรี

ประชุมเปิดโอกาสทางธุรกิจ ระดับภูมิภาค (AOP VIP)  จังหวัดนครสวรรค์  เมื่อวันที่  17  มีนาคม  2555  สมาชิกเข้าร่วมแน่นห้องประชุม

H/M ระหว่างวันที่ 13-15 มี.ค. 55  ที่ จ. สตูล และ จ. สงขลา โดยผู้นำในพื้นที่  คุณฮารูน คุณศรีสุรัตน์ คุณฮาบีบ๊ะ

เปิดโอกาสทางธุรกิจ  จังหวัดสตูล  เมื่อวันที่  12  มีนาคม  2555   ณ  ร้าน  นกน้ำรีสอร์ท 

หน้าที่ 139 จาก 141