เรียนรู้  ลงมือทำ  จึงจะสำเร็จ  เอปูเซ่  ประคองให้เดินก้าวแรก  หลังจากนั้นเป็นหน้าที่ของทุกท่านที่จะเดินไปสู่ความสำเร็จ...

ทปษ.ธนันญ์ชาติ  พร้อมทีมงาน เพชรน้ำหนึ่ง  เข้าเยี่ยมผู้ป่วย พร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์ เอปูเซ่   ญาติๆและผู้ป่วย ไว้วางใจผลิตภัณฑ์ วางแผนดูแลสุขภาพก้าวไปสู่การมาสุขภาพที่ดีต่อไปแน่นอน

HAPPY  DAY  ทุกๆเสาร์ที่ 2 ของเดือน  เอปูเซ่  เข้ามา ร้อง  เล่น  เต้น  กิน  ตามประสาพี่น้อง...ธุรกิจที่ไม่แบ่้งแยกสายงาน  เรามีความสุขร่วมกันได้..."เราจะบรรลุความสำเร็จร่วมกัน"

ที่ปรึกษา ฑิปาภร  พร้อมด้วย เพชรจันทบูรทีม  จัดสัมมนา  ในหัวข้อ  "โรคร้าย..เยียวยาได้ด้วยสมุนไพร" พร้อมเชิญ ท่านประธานมนตรี  ฉิมมณีภัทธ ,  ที่ปรึกษาสายัณห์ , ที่ปรึกษาธณันชาติ  และผู้นำในพื้นที่มาอย่างพร้อมหน้า  ให้ความรู้ และ ตอบข้อเท็จจริง  ในผลิตภัณฑ์  และ  แผนธุรกิจ  ชาวจันทบุรี  มั่นในอย่างเต็มที่ และ พร้อมที่จะสำเร็จกับเอปูเซ่

SPD  เสริมวิทย์ ,  PD  เบญจวรรณ , PD นวนันท์  , PD  วัชระ  รวมพลัง  ทีมงาน  มอบโอกาสชาวระยอง ได้พบกับสินค้าคุณภาพ  และ  แผนธุรกิจที่ลงมือทำแล้วมีรายได้จริง  ตั้งเป้าหมายในทีมงานว่า  "เราจะบรรลุความสำเร็จร่วมกัน "

สินค้าถ้าดีจริง..ต้องถึงมือผู้บริโภคลำดับสุดท้าย   เอปูเซ่  ตอบโจทก์

PD  สิทธิภาค  พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่ นำสินค้า ส่งต่อให้ผู้บริโภค  ความสำเร็จย่อมอยู่ไม่ไกล...

Smile  Team  ผู้นำทัพ  อ.สายัณห์  ช่างกัณฑา  พร้อม  ทีมงาน   PD  สิทธิภาค  PD  สารภี  ฯ  ส่งต่อความสำเร็จแก่สมาชิก  ทั้งในกรุงเทพมหานคร   จังหวัดศรีสะเกษ  ปิดท้ายด้วย  เปิดโอกาสทางธุรกิจ  จังหวัดนครราชสีมา  ผลตอบรับน่าชื่นใจ

หน้าที่ 3 จาก 175