วันที่  10  มีนาคม  2562  นั่งกระเช้า สู่  ยอดเขาเทียนเหมินซาน

วันที่  11  มีนาคม  2562  เที่ยวชมอุทยาน หวู่หลิงหยวน  ชมอุทยาน  จางเจียเจี้ย  หมู่เขาหินประหลาดนับพันในฉากภาพยนตร์  อวตาร

นักเรียนเสริมสวยนิรันดร์รัตน์...เลือกเอเปูเซ่เป็นอีกหนึ่งอาชีพ

การสัมมนาภายในประเทศและต่างประเทศ ทำง่าย  ได้แน่นอน  อยู่ที่คุณตัดสินใจลงมือทำ...เร็วแค่ไหน

เพชรจันทบูรทีม..เสริมความรู้แก่สมาชิกพร้อมทำงาน

SPD  ธนันญ์ชาติ  นำอาชีพทางเลือกแก่  สมาชิกโรงเรียนเสริมสวนนิรันรัตน์  สาขาวงเวียนใหญ่

หน้าที่ 5 จาก 192