เอปูเซ่...ยืนหยัดสร้างคนคุณภาพเพื่อตอบโจทก์การทำงานในธุรกิจเครือข่าย..." เราจะบรรลุความสำเร็จร่วมกัน "

ทปษ. ธนันญ์ชาติ   ,SPD  ยุวดี  พร้อมทีมเพชรน้ำหนึ่ง  ประชุมเปิดโอกาสทางธุรกิจ ณ  จังหวัดนนทบุรี  ท่านประธาน  คุณมนตรี  ฉิมมณีภัทธ  และ  ท่านรองประธาน  คุณสลิลรัตน์  เตชะมณีสถิตย์  ให้เกียรติเป็นประธาน  และ  พบปะพี่น้อง อย่างเป็นกันเอง  เมื่อ  26  สิงหาคม  61  ร้านอาหารไก่ย่างโคราช

หากต้องการความสำเร็จถามตัวเองว่าทำสุดกำลังหรือยัง...SMILE  TEAM  สุดกำลัง!!!

ท่านประธานมนตรี  ฉิมณีภัทธ  พบ  ผู้นำ ภาคใต้  ทปษ.กันนิยา  อินเมือง  แห่งภูเก็ต  และ ภูเก็ตทีมอีกหลายท่าน  พร้อม ทปษ ฮารูน  เลิสประธาน  แห่ง นครศรีธรรมราช  วางแผนงานครึ่งปีหลัง  ณ  นาทีนี้  "  เพื่อนแท้  มิตรภาพ  และ ความจริงใจ  มีค่ามากกว่าผลประโยชน์ทางธุรกิจ "

SPD เสริมวิทย์ ,PD เบญจวรรณ,PD นวนันท์  ร่วมกันจัดประชุมที่ อ.แกลง จ.ระยอง  PD เบญจวรรณ  บอกว่า  ทำเอปูเซ่  หนูสู้สุดกำลัง  สินค้าดี  แผนมีรายได้จริง  หนูไม่กลัวใคร!!!

เอปูเซ่  ธุรกิจเครือข่ายที่สินค้าตอบโจทก์..แผนการตลาดที่ทำง่าย  ครบเครื่องขนาดนี้ไม่ทำไม่ได้แล้ว

SMILE  TEAM  ลงมือทำพร้อมๆกัน...เราสำเร็จ...ทีมสำเร็จ  แน่อนอน

ทำธุรกิจเครือข่าย...สำเร็จได้จากการขยาย

หน้าที่ 6 จาก 181