เพชจันบูณ..เปิดโอกาสให้พี่น้อง  บ้านโป่งวัว  อ.แก่งหางแมว  จ.จันทบุรี  ได้พบกับผลิตภัณฑ์ดีๆจาก เอปูเซ่

อ.สายัณห์  แห่ง  SMILE  TEAM  มอบสิ่งดีๆปลายปี 61

ธุรกิจเครือข่าย...ผู้นำต้องเป็นแบบอย่างที่ดี   ทีมสำเร็จแน่นอน

ทปษ  สายัณห์  ช่างกัณฑา    มุ่งมั่น  และแน่วแน่ในแนวทางแห่งเอปูเซ่  คุณธรรมนำธุรกิจ

ความร่วมมือ  ร่วมใจ  ไม่ว่าต่างสายงาน  หรือสายงานเดียวกัน  ย่อมนำมาซึ่งความสำเร็จ  แน่นอน

ทปษ  สายัณห์  พร้อม  Smile  Team  ลุย จัดประชุมกลุ่มย่อย ที่  อ.สูงเนิน  จ.นครราชสีมา

GPD  รัชนี , SPD แวววดี   ร่วมแรง  ร่วมใจ  กับสมาชิกเอปูเซ่ แม้ต่างสายงานแต่ก็ช่วยกันฉันท์พี่น้อง...แบบนี้ซิ...เอปูเซ่

SMILE  TEAM  ศรัทธา   ในบริษัท   สินค้า  แผนการตลาด  จึงมั่นใจในการนำเสนอเอปูเซ่ ต่อลูกค้า

ทปษ ฑิปาภร  ผู้นำเพชรจันทบูร  ส่งเสริม  และ  พัฒนา  ทีมงานแกลง  ระยอง  โดยมี  SPD  เสริมวิทย์ ,  PD  เบญจวรรณ , PDนวนันท์  ร่วมมือกันพัฒนาทีมงาน  จนเป็นที่ประจักษ์  "  เราจะบรรลุความสำเร็จร่วมกัน"

ทปษ สายันห์  ผู้นำ  SMILE  TEAM  ทำงานเป็นแบบอย่างให้ทีมงานได้เห็นและทำเป็น  ทั้งนี้ ผู้นำรุ่นต่อไปได้ทำตามแบบผู้สำเร็จ

ทปษ.สายันห์   ,  PD สิทธิภาค  ผู้นำต้นแบบการขยายเอปูเซ่ ด้านธุรกิจ  และ  ขยายฐานผู้บริโภค  เครือข่ายสำเร็จได้ด้วยการขยาย

เอปูเซ่...สินค้าดี  ตอบโจทก์...แผนการตลาดทำง่าย ได้จริง...ถ้าลงมือทำ  สำเร็จแน่นอน

SMILE  TEAM  เดินหน้าเต็มกำลังขยายอย่างเดียว...ทำแบบเดียวกัน  บรรลุความสำเร็จร่วมกัน

Page 1 of 76