ทปษ  สายัณห์  พร้อม  Smile  Team  ลุย จัดประชุมกลุ่มย่อย ที่  อ.สูงเนิน  จ.นครราชสีมา

GPD  รัชนี , SPD แวววดี   ร่วมแรง  ร่วมใจ  กับสมาชิกเอปูเซ่ แม้ต่างสายงานแต่ก็ช่วยกันฉันท์พี่น้อง...แบบนี้ซิ...เอปูเซ่

SMILE  TEAM  ศรัทธา   ในบริษัท   สินค้า  แผนการตลาด  จึงมั่นใจในการนำเสนอเอปูเซ่ ต่อลูกค้า

ทปษ ฑิปาภร  ผู้นำเพชรจันทบูร  ส่งเสริม  และ  พัฒนา  ทีมงานแกลง  ระยอง  โดยมี  SPD  เสริมวิทย์ ,  PD  เบญจวรรณ , PDนวนันท์  ร่วมมือกันพัฒนาทีมงาน  จนเป็นที่ประจักษ์  "  เราจะบรรลุความสำเร็จร่วมกัน"

ทปษ สายันห์  ผู้นำ  SMILE  TEAM  ทำงานเป็นแบบอย่างให้ทีมงานได้เห็นและทำเป็น  ทั้งนี้ ผู้นำรุ่นต่อไปได้ทำตามแบบผู้สำเร็จ

ทปษ.สายันห์   ,  PD สิทธิภาค  ผู้นำต้นแบบการขยายเอปูเซ่ ด้านธุรกิจ  และ  ขยายฐานผู้บริโภค  เครือข่ายสำเร็จได้ด้วยการขยาย

เอปูเซ่...สินค้าดี  ตอบโจทก์...แผนการตลาดทำง่าย ได้จริง...ถ้าลงมือทำ  สำเร็จแน่นอน

SMILE  TEAM  เดินหน้าเต็มกำลังขยายอย่างเดียว...ทำแบบเดียวกัน  บรรลุความสำเร็จร่วมกัน

หากต้องการความสำเร็จถามตัวเองว่าทำสุดกำลังหรือยัง...SMILE  TEAM  สุดกำลัง!!!

SPD เสริมวิทย์ ,PD เบญจวรรณ,PD นวนันท์  ร่วมกันจัดประชุมที่ อ.แกลง จ.ระยอง  PD เบญจวรรณ  บอกว่า  ทำเอปูเซ่  หนูสู้สุดกำลัง  สินค้าดี  แผนมีรายได้จริง  หนูไม่กลัวใคร!!!

SMILE  TEAM  ลงมือทำพร้อมๆกัน...เราสำเร็จ...ทีมสำเร็จ  แน่อนอน

ทำธุรกิจเครือข่าย...สำเร็จได้จากการขยาย

SPD  สายัณห์    ผู้นำทีม  Smile  Team  คนต้นแบบจัด HM...ใครยิ้มให้เรา  คนนั้นโชคดี

Page 1 of 76