วันที่  10  มีนาคม  2562  นั่งกระเช้า สู่  ยอดเขาเทียนเหมินซาน

วันที่  11  มีนาคม  2562  เที่ยวชมอุทยาน หวู่หลิงหยวน  ชมอุทยาน  จางเจียเจี้ย  หมู่เขาหินประหลาดนับพันในฉากภาพยนตร์  อวตาร