มองบาหลีผ่านเลนส์...วันที่  ๒๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘

มองบาหลีผ่านเลนส์...๒๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘

มองบาหลีผ่านเลนส์...๒๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘

มองบาหลีผ่านเลนส์...๒๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘

ช้อปปิ้ง....แล้วกลับสู่  ไทยแลนด์

วัดเม็งวี  เทือกเขาเบดูกัลป์  วัดอูลันดานู  วิหารตานาล็อต  วันที่  22  กุมภาพันธ์  2558(ปาร์ตี้) 

บาร็องแดนซ์  ศูนย์ผ้าบาติก ภูเขาไฟบาตูร์ วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์  วันที่  21  กุมภาพันธ์  2558

เหิรฟ้าสู่บาหลี...วันที่  20  กุมภาพันธ์  2558

  •  Start 
  •  Prev 
  •  Next 
  •  End 
Page 1 of 2