เอปูเซ่พัฒนาสมาชิก  ด้วย หลักสูตร  Apuse  Leadership  System  ( ALS )  รุ่นที่  9  ซึ่งเป็นหลักสูตรภาวะผู้นำ...เข้าสู่ธุรกิจเครือข่าย

Apuse  Leadership  System (ALS)  รุ่นที่ 8  วันที่สอง  ทดสอบ สิ่งที่ได้เรียนรู้     กวดขัน  สู่ภาคสนามจริง...

Apuse  Leadership  System  (ALS) รุ่นที่  8  วันแรก  เรียนรู้  อัดแน่นด้วยเนื้อหาเน้นๆกับการทำงานในภาคสนาม..