ทุกคนทำงานตามหน้าที่ในทีม...แล้วบอกต่อความสำเร็จ

บ้านเรา...แสนสุขใจ  แม้จะอยู่ที่ไหน   ไม่สุขใจเหมือนบ้านเรา(เอปุเซ่)

ทีมประสบความสำเร็จได้ไม่ยากหากมีความมุ่งมั่นและสามัคคี

การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ไม่ว่าทางใดทางหนึ่งเป็นการทำดีทั้งสิ้น...เอปูเซ่ช่วยนำสิ่งดีๆสู่ชาวบ้านทุกชนชั้น

เดือนละครั้ง  บริษัท เอปูเซ่  เสริมสร้างความรุู้  ปิดท้ายด้วยสร้างความสุขและรอยยิ้ม  ทุกสิ่งจากความจริงที่เอปูเซ่

เพชรจันทบูร  เปิดโอกาสทางธุรกิจ  ณ  แพสุขสมบูรณ์รีสอร์ท  จ.ระยอง  ท่านประธานให้เกียรติร่วมงาน เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2562

เพชรน้ำหนึ่ง  โดย  SPD ธนัญชาติ  และ  โรงเรียนเสริมสวย นิรันดร์รัตน์ โดย อ.พจน์  ร่วมกันมอบโอกาสสร้างรายได้ให้นักเรียนเสริมสวย

นักเรียนเสริมสวยนิรันดร์รัตน์...เลือกเอเปูเซ่เป็นอีกหนึ่งอาชีพ

เพชรจันทบูรทีม..เสริมความรู้แก่สมาชิกพร้อมทำงาน

SPD  ธนันญ์ชาติ  นำอาชีพทางเลือกแก่  สมาชิกโรงเรียนเสริมสวนนิรันรัตน์  สาขาวงเวียนใหญ่

เพชรจันทบูร...เสริมความรู้ธุรกิจเอปูเซ่แก่พี่น้องจันทบุรี  ณ  สวนรินรดี  สวนผลไม้เลื่องชื่อของจังหวัดจันทบรี

เพชจันบูณ..เปิดโอกาสให้พี่น้อง  บ้านโป่งวัว  อ.แก่งหางแมว  จ.จันทบุรี  ได้พบกับผลิตภัณฑ์ดีๆจาก เอปูเซ่

ธุรกิจเครือข่าย...ผู้นำต้องเป็นแบบอย่างที่ดี   ทีมสำเร็จแน่นอน

ทปษ  สายัณห์  ช่างกัณฑา    มุ่งมั่น  และแน่วแน่ในแนวทางแห่งเอปูเซ่  คุณธรรมนำธุรกิจ

อ.พจน์   โรงเรียน นิรันดร์รัตน์  ให้เอปูเซ่เป็นทางเลือกแก่ลูกศิษย์  เปิดช่องทางรายได้อีกทางหนึ่ง  โดยมี ท่านประธานมนตรี  และ ทปษ ธนันญ์ชาติ  จากเอปูเซ่ให้คำแนะนำ...

ผู้นำเอปูเซ่  ระยอง  เปิดโอกาสทางธุรกิจ  หอประชุมโรงเรียนวัดพลงช้างเผือก  จ.ระยอง

Page 1 of 72