ภาพประทับใจ  ฮอกไกโด(ภาพไหนจะได้รางวัล!!!)

ท่องเที่ยวฮอกไกโด  ซัปโปโร  วันที่  ๒๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙

ท่องเที่ยวฮอกไกโด  ซัปโปโร  วันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙

ท่องเที่ยวฮอกไกโด  ซัปโปโร วันที่  ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙

ท่องเที่ยวฮอกไกโด  ซัปดปโร  วันที่  ๒๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙

ท่องเที่ยวฮอกไกโด  ซัปโปโร  ๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙