เรียนรู้...ฝึกฝน  ทำแบบมืออาชีพ

บ้านเรา...แสนสุขใจ  แม้จะอยู่ที่ไหน   ไม่สุขใจเหมือนบ้านเรา(เอปุเซ่)

ทีมประสบความสำเร็จได้ไม่ยากหากมีความมุ่งมั่นและสามัคคี

เอปูเซ่...ด้วยรักและผูกพันธ์  แม่ลูก

ทุกครั้งที่เรารวมตัวกัน...HAPPY....Happy  Day

เดือนละครั้ง  บริษัท เอปูเซ่  เสริมสร้างความรุู้  ปิดท้ายด้วยสร้างความสุขและรอยยิ้ม  ทุกสิ่งจากความจริงที่เอปูเซ่

เพชรจันทบูร  เปิดโอกาสทางธุรกิจ  ณ  แพสุขสมบูรณ์รีสอร์ท  จ.ระยอง  ท่านประธานให้เกียรติร่วมงาน เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2562

เพชรจันทบูรทีม..เสริมความรู้แก่สมาชิกพร้อมทำงาน

เพชรจันทบูร...เสริมความรู้ธุรกิจเอปูเซ่แก่พี่น้องจันทบุรี  ณ  สวนรินรดี  สวนผลไม้เลื่องชื่อของจังหวัดจันทบรี

อ.พจน์   โรงเรียน นิรันดร์รัตน์  ให้เอปูเซ่เป็นทางเลือกแก่ลูกศิษย์  เปิดช่องทางรายได้อีกทางหนึ่ง  โดยมี ท่านประธานมนตรี  และ ทปษ ธนันญ์ชาติ  จากเอปูเซ่ให้คำแนะนำ...

ผู้นำเอปูเซ่  ระยอง  เปิดโอกาสทางธุรกิจ  หอประชุมโรงเรียนวัดพลงช้างเผือก  จ.ระยอง

ทปษ.ฑิปาภร  และ  เพชรจันทบูรทีม  จัดประชุม เปิดฟ้าธุรกิจเครือข่ายสีขาว  เอปูเซ่  ชาวจันทบุรีให้ความสนใจ และ สร้างความประทับใจแก่ผู้ร่วมงานอย่างถ้วนหน้า

ทปษ. ธนันญ์ชาติ   ,SPD  ยุวดี  พร้อมทีมเพชรน้ำหนึ่ง  ประชุมเปิดโอกาสทางธุรกิจ ณ  จังหวัดนนทบุรี  ท่านประธาน  คุณมนตรี  ฉิมมณีภัทธ  และ  ท่านรองประธาน  คุณสลิลรัตน์  เตชะมณีสถิตย์  ให้เกียรติเป็นประธาน  และ  พบปะพี่น้อง อย่างเป็นกันเอง  เมื่อ  26  สิงหาคม  61  ร้านอาหารไก่ย่างโคราช

Page 1 of 34