เริ่มต้นเรียนรู้...เริ่มต้นความสำเร็จ

ทุกคนทำงานตามหน้าที่ในทีม...แล้วบอกต่อความสำเร็จ

บ้านเรา...แสนสุขใจ  แม้จะอยู่ที่ไหน   ไม่สุขใจเหมือนบ้านเรา(เอปุเซ่)

ทีมประสบความสำเร็จได้ไม่ยากหากมีความมุ่งมั่นและสามัคคี

การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ไม่ว่าทางใดทางหนึ่งเป็นการทำดีทั้งสิ้น...เอปูเซ่ช่วยนำสิ่งดีๆสู่ชาวบ้านทุกชนชั้น

เดือนละครั้ง  บริษัท เอปูเซ่  เสริมสร้างความรุู้  ปิดท้ายด้วยสร้างความสุขและรอยยิ้ม  ทุกสิ่งจากความจริงที่เอปูเซ่

เพชรจันทบูร  เปิดโอกาสทางธุรกิจ  ณ  แพสุขสมบูรณ์รีสอร์ท  จ.ระยอง  ท่านประธานให้เกียรติร่วมงาน เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2562

เพชรน้ำหนึ่ง  โดย  SPD ธนัญชาติ  และ  โรงเรียนเสริมสวย นิรันดร์รัตน์ โดย อ.พจน์  ร่วมกันมอบโอกาสสร้างรายได้ให้นักเรียนเสริมสวย

นักเรียนเสริมสวยนิรันดร์รัตน์...เลือกเอเปูเซ่เป็นอีกหนึ่งอาชีพ

เพชรจันทบูรทีม..เสริมความรู้แก่สมาชิกพร้อมทำงาน

SPD  ธนันญ์ชาติ  นำอาชีพทางเลือกแก่  สมาชิกโรงเรียนเสริมสวนนิรันรัตน์  สาขาวงเวียนใหญ่

เพชรจันทบูร...เสริมความรู้ธุรกิจเอปูเซ่แก่พี่น้องจันทบุรี  ณ  สวนรินรดี  สวนผลไม้เลื่องชื่อของจังหวัดจันทบรี

Page 1 of 72