Apuse  Standard  System  ก้าวแรกสู่ความสำเร็จ(สัมผัส) และ  5 มนุษย์ทองคำ

Apuse  Standard  System  ก้าวแรกสู่ความสำเร็จ(เรียนรู้)

Apuse  Standard  System  (ASS) ก้าวแรกสู่ความสำเร็จ   รุ่นที่  42

เอปูเซ่  อบรมหลักสูตร "ก้าวแรกสู่ความสำเร็จ" (ASS)  รุ่นที่  41  ให้แก่สมาชิก เข้าสู่ครอบครัวสีชมพู

Apuse  Standard  System  (ASS)  รุ่นที่  40  การอบรมหลักสูตร  ก้าวแรกสู่ความสำเร็จ เมื่อวันเสาร์ที่  5  พฤษภาคม  2555

Apuse  Standard  System (ASS)  รุ่นที่  39  เรียนรู้และสัมผัสกับผลิตภัณฑ์เชิงลึก

Apuse  Standard  System (ASS)  รุ่นที่  39  ช่วงเช้า  ทักทาย  และ ถ่ายทอดความรู้

ก้าวแรกสู่ความสำเร็จ  (ASS)  รุ่นที่ 38  ช่วงบ่าย  เน้นๆเรื่องของผลิตภัณฑ์  ดื่ม   ทา   ตบ(พลัมพลิง)

 

ก้าวแรกสู่ความสำเร็จ  (APUSE  STANDARD  SYSTEM )  รุ่นที่ 38  เมื่อวันเสาร์ที่ 3  มีนาคม  2555  มีสมาชิกเข้าร่วมธุรกิจ กว่า  100  คน

การอบรมหลักสูตร "ก้าวแรกสู่ความสำเร็จ" ASS (Apuse Standard System) รุ่นที่ 37 วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555

Page 6 of 6