ก้าวแรกสู่ความสำเร็จ  (APUSE  STANDARD  SYSTEM )  รุ่นที่ 38  เมื่อวันเสาร์ที่ 3  มีนาคม  2555  มีสมาชิกเข้าร่วมธุรกิจ กว่า  100  คน

คุณเกชา  เปลี่ยนวิถี  อดีตดาวร้ายชื่อดัง  รับประทาน แทนทาด้า พลัส  3  กล่อง  อาการดีขึ้น

การอบรม " มาตรฐานวิชาชีพขายตรง  รุ่นที่  2"  นักธุรกิจขายตรงเข้าร่วมกว่า  1,000  คน

AOP ที่โรงแรมเก็นติ้ง อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2555โดย SPD วสันต์ หัสนีย์ และPD จันทรา ศรัทธาบุญ

House Meeting ที่อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส วันที่ 19 มกราคม 2555 โดย PD จันทรา ศรัทธาบุญ และPD จักรกฤษณ์

ประชุมเปิดโอกาสทางธุรกิจ  ณ  สำนักงานสาขาหาดใหญ่  เมื่อวันที่  12  กุมภาพันธ์  2555 

THE  ATOMIC  POWER  SYSTEM  รุ่นที่  4  ประกาศเป้าหมายของชีวิต

THE  ATOMIC  POWER  SYSTEM  รุ่นที่  4  ปลุกพลังในตัว  ชีวิตที่เหลือคุณทำเพื่อใคร

THE  ATOMIC  POWER  SYSTEM  รุ่นที่  4  สมาชิกเข้าร่วมอบรมกว่า  100  ชีวิต

บรรยากาศอบอวลด้วยมวลสีชมพู 

ภาพบรรยากาศภายในงานราตรีสีชมพู  ปี 4  ของบริษัท เอปูเซ่ (ประเทศไทย) จำกัด  สมาชิกเข้าร่วมกว่า1,000  คน

AOP  ณ  จังหวัดอุบลราชธานี  ผู้นำและสมาชิกตบเท้าเข้าร่วมเต็มห้องประชุม   

ราตรีสีชมพู ปี 4 (BOARD) ท่านประธานบริษัทฯ และ บอร์ดผู้บริหาร

Page 150 of 151