Werasak C.

Werasak C.

ผู้สำเร็จสำคัญที่การตัดสินใจ...ตัดสินใจเร็ว  สำเร็จเร็ว(แน่นอน)

ผลิตภัณฑ์เอปูเซ่..ไม่ว่าจะมาซื้อที่สำนักงาน  หรือจัดส่งสินค้าไป  ทุกที่ได้รับของดีเหมือนกัน

ศรัทธาในบริษัท(ผู้นำ)...ศรัทธาในผลิตภัณฑ์(ผู้บริโภค)  ปัจจัยของความสำเร็จ

เอปูเซ่...เปิดโอกาสให้ผู้มุ่งมั่นทุกคนได้เพิ่มรายได้อีกหนึ่งช่องทาง

ทุกอย่างพร้อม...สินค้าดีพร้อม...แค่ลงมือทำ

การซื้อซ้ำทำให้เอปูเซ่ทำงานง่ายและยั่งยืน...

นำผลิตภัณฑ์ดีๆสู่สังคมแล้วจะรู้ว่าโอกาสมีเยอะ...ขอเพียงลงมือทำ

การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ไม่ว่าทางใดทางหนึ่งเป็นการทำดีทั้งสิ้น...เอปูเซ่ช่วยนำสิ่งดีๆสู่ชาวบ้านทุกชนชั้น

เอปูเซ่...ทำง่ายๆแค่บอกต่อก็ได้เงิน(ของดีใครๆก็บอกต่อ)

Page 9 of 229