ประชุมเปิดโอกาสทางธุรกิจ ณสำนักงานสาขาหาดใหญ่

ประชุมเปิดโอกาสทางธุรกิจ  ณ  สำนักงานสาขาหาดใหญ่  เมื่อวันที่  12  กุมภาพันธ์  2555