เปิดโอกาสทางธุรกิจ ณ สำนักงานสาขาภูเก็ต

เปิดโอกาสทางธุรกิจ  และ  ประชุมผู้นำ  ณ  สำนักงานสาขาภุเก็ต  เมื่อ  4  และ  6  มีนาคม  2555