บรรยากาศ ก่อน AOP VIP อุดรธานี

บรรยากาศ ก่อน การประชุมเปิดโอกาสทางธุรกิจ ระดับภูมิภาค (  AOP VIP)  อุดรธานี