บรรยากาศ(ก่อน) AOP VIP จังหวัดอุดรธานี

บรรยากาศ(ก่อน) AOP VIP    จังหวัดอุดรธานี  เมื่อ  18  สิงหาคม  2555