เปิดโอกาสทางธุรกิจ ระดับ ภูมิภาค จ.นครศรีธรรมราช

เปิดโอกาสทางธุรกิจ  ระดับ ภูมิภาค  จ.นครศรีธรรมราช  สมาชิกเข้าร่วมกว่า  1,000  คน