เปิดโอกาสทางธุรกิจ ระดับภูมิภาค ( AOP VIP) จังหวัดเพชรบูรณ์

เปิดโอกาสทางธุรกิจ ระดับภูมิภาค ( AOP  VIP) จังหวัดเพชรบูรณ์