70 ต้องฝ่าฟัน..ต้องสู้ๆจึงจะชนะ Featured

PD  บุญลือ  หนึ่งใน  Success  Full  Team  มุ่งมั่น  ศรัทธา  ในเอปูเซ่เต็ม100  ขยายงานเต็มกำลัง