ฟ้าประทาน...ดูแลผู้ป่วย Featured

ทีมฟ้าประทาน นำโดย อ.ธนันญ์ชาติ  ดีเหลือ   พร้อมทีมงานออกดูแลผู้ป่วย  ด้วยผลิตภัณฑ์ เอปูเซ่  ควบคู่ไปกับการดูแลของแพทย์แผนปัจจุบัน