งานแสดงสินค้า ณ อบจ. กระบี่ โดย ภูเก็ตทีม

งานแสดงสินค้า ณ   อบจ.  กระบี่   โดย   ภูเก็ตทีม