ตรวจประเมินสุขภาพ บ้านคลองพล จ.กระบี่ โดยภูเก็ตทีม

ตรวจประเมินสุขภาพ บ้านคลองพล จ.กระบี่  โดยภูเก็ตทีม