House Meeting โดย PD ธนพิสิษฐ์ พรอัครเศรษฐ์ ณ บ้าน PDคมสันต์ กะจิ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

House Meeting โดย PD  ธนพิสิษฐ์  พรอัครเศรษฐ์ ณ บ้าน PDคมสันต์ กะจิ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี สมัครสมานสามัคคี  แถมมีรายได้ ไปกับเอปูเซ่