เปิดโอกาสทางธุรกิจ โดย คุณศรีสุรัตน์ คุณฮารูน คุณน้อม

เปิดโอกาสทางธุรกิจ  โดย  คุณศรีสุรัตน์  คุณฮารูน  คุณน้อม  ณ  พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช