เปิดโอกาสทางธุรกิจ ณ จังหวัดตรัง

ผู้นำบุกเบิกพื้นที่เปิดโอกาสทางธุรกิจ  ณ  จังหวัดตรัง