เปิดโอกาสทางธุรกิจ ณ จังหวัดปัตตานี

กรุยทางพื้นที่  3 จังหวัด  โดยเปิดโอกาสทางธุรกิจ  ณ  จังหวัดปัตตานี