เปิดโอกาสทางธุรกิจ ณ อ.ไทรงาม กำแพงเพชร

เปิดโอกาสทางธุรกิจ   ณ  อ.ไทรงาม   กำแพงเพชร  โดย SPD  ประจักษ์  วรโพธื์