เปิดโอกาสทางธุรกิจ ณ บ้านสระทะเล อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์

เปิดโอกาสทางธุรกิจ  ณ  บ้านสระทะเล อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์