เปิดโอกาสทางธุรกิจ ณ อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร

เปิดโอกาสทางธุรกิจ   ณ  อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร โดย  PD กัญชร ขจรชมธนัญ