็House Meeting ต. หล่อยุง จ.พังงา โดยภูเก็ตทีม‏

็House  Meeting ต. หล่อยุง จ.พังงา โดยภูเก็ตทีม‏