เปิดโอกาสทางธุรกิจ ณ จังหวัดตรัง‏ โดย GPD อมรรัตน์ จินดาพล

เปิดโอกาสทางธุรกิจ   ณ   จังหวัดตรัง‏  โดย GPD  อมรรัตน์  จินดาพล