เปิดโอกาสทางธุรกิจ ณ วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น

เปิดโอกาสทางธุรกิจ   ณ  วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น