เปิดโอกาสทางธุรกิจ ณ อำเภอหล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ โดย SPD ธัชพล ผิวระมน

เปิดโอกาสทางธุรกิจ   ณ  อำเภอหล่มสัก  จ.เพชรบูรณ์  โดย  SPD  ธัชพล  ผิวระมน