ประชุมผู้นำ จ.กระบี่พิชิตเป้าทอง /สัมมนาประเทศจีน‏

ประชุมผู้นำ จ.กระบี่พิชิตเป้าทอง /สัมมนาประเทศจีน‏