เปิดโอกาสทางธุรกิจ จังหวัดสุราษฎร์ โดย PD ฮารูน เลิสประธาน

เปิดโอกาสทางธุรกิจ    จังหวัดสุราษฎร์  โดย  PD  ฮารูน  เลิสประธาน