เปิดโอกาสทางธุรกิจ ณ ชุมชนบ้านทำเนียบ

เปิดโอกาสทางธุรกิจ  ณ  ชุมชนบ้านทำเนียบ