เปิดโอกาสทางธุรกิจ อ.ละแม จ.ชุมพร นำทีมโดย GPD อมรรัตน์ จินดาพล‏

เปิดโอกาสทางธุรกิจ   อ.ละแม จ.ชุมพร นำทีมโดย GPD อมรรัตน์ จินดาพล‏