ตรวจประเมินสุขภาพที่โรงเรียนทุ่งคา งาน อบจ ภูเก็ต โดยภูเก็ตทีม

ตรวจประเมินสุขภาพที่โรงเรียนทุ่งคา งาน อบจ ภูเก็ต โดยภูเก็ตทีม