ออกตรวจเยี่ยมกลุ่มลูกค้าเก่า และประชุมย่อย เก็บลูกค้ารายใหม่ ๆ คุณทำได้คุณสำเร็จ

ออกตรวจเยี่ยมกลุ่มลูกค้าเก่า และประชุมย่อย เก็บลูกค้ารายใหม่ ๆ  คุณทำได้คุณสำเร็จ